Informace o kamerovém systému - Heřmanův Městec

Společnost LJ spol. s r. o. VÝROBA NÁBYTKU provádí zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému v provozovnách společnosti LJ spol. s r. o. VÝROBA NÁBYTKU na adrese Nový dvůr 918, 538 03, Heřmanův Městec. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správců

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost LJ spol. s r. o. VÝROBA NÁBYTKU, se sídlem Nový dvůr 918, 538 03 Heřmanův Městec, identifikační číslo: 27467678, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20737 (dále jen jako „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: Nový dvůr 918, 53803, Heřmanův Městec, adresa elektronické pošty: GDPR@LJ.cz, telefon: 777 804 910.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zákonny důvod zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

 

3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je ochrana majetku správce.
 • Osobní údaje jsou uchovávány v rozsahu obrazového záznamu kamerového systému.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

 • Správce má zájem na ochraně svého majetku za tímto účelem v rámci provozovny na adrese Nový dvůr 918, 538 03, Heřmanův Městec provozuje kamerový systém.
 • Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje prostřednictvím kamerového systému za účelem ochrany majetku správce a provedl nezbytný proporční test, včetně balančního testu, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně s oprávněnými zájmy správce.
 • Na základě výše uvedeného proporčního testu správce dospěl k závěru, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi poskytnutých osobních údajů nemají přednost před oprávněnými zájmy správce na ochraně jeho majetku, a to zejména z následujících důvodů:
  • Vaše osobní údaje jsou poskytovány správci dobrovolně a přímo Vaší osobou, jelikož navštěvujete provozovnu správce dobrovolně;
  • Není jiný způsob, jak dosáhnout předmětného záměru;
  • Není pravděpodobné, že by Vám v důsledku zpracování osobních údajů vznikla neodůvodněná újma;
  • Z Vaší strany je možné očekávat, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány, jelikož jste byl(a) o této skutečnosti informován při vstupu do provozovny správce.

 

5. Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu uchovávání kamerového záznamu správcem, přičemž tento bude uchováván nejdéle po dobu 7 dní.
 • Po uplynutí doby uchovávání jsou kamerové záznamy přemazávané v tzv. smyčce, kdy předchozí záznamy jsou přemazány záznamy novými, přičemž po přemazání nelze záznam dále obnovit.

 

6. Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické, či organizační činnosti pro správce v souvislosti s provozem kamerového systému a to pouze v souladu s pokyny správce (zpracovatelé osobních údajů). Technickou správu a provoz kamerového systému zajišťuje obchodní společnost NetRex s.r.o., se sídlem Praha 5 - Radotín, Chatová 1520/6, PSČ 15300, IČ 252 88 792, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 116295.
 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být orgány státní správy a samosprávy, zejména orgány činné v trestním řízení, správní orgány pro účely přestupkového řízení a další. Správce může poskytnout záznamy na žádost těchto orgánů i z vlastního rozhodnutí.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země.

 

 

7. Technická specifikace kamerového systému

 • Správce v provozovně provozuje systém 4 kamer.
 • V příloze č. 1 k tomuto dokumentu je zobrazeno schéma provozovny společně s vyznačením umístění kamer včetně prostoru, které kamery zabírají.
 • Kamerový systém funguje a snímá nepřetržitě.

 

 

8. Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům včetně příslušného video záznamu, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Vstup do provozovny bez zaznamenání na kamerovém záznamu a tedy zpracování Vašich osobních údajů není možný.

 

Aby vše fungovalo jak má, používáme cookies

Naše webové stránky používají cookies a další nástroje, které jsou nutné k běhu webových stránek, ke sběru anonymních statistik návštěvnosti, pro zobrazení relevatních reklam a běh vložených medií. Pokud kliknete na „Souhlasím“, souhlasíte s použitím všech cookies. V části „Nastavení cookies“ můžete spravovat, které soubory cookies chcete (ne)povolit. Toto nastavení můžete kdykoli změnit. Detailní informace o používaných cookies naleznete zde.